Nấm Cây Lam Nguyệt

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
Thật đáng yêu!

Warly

Nấm Cây Lam Nguyệt (Lunar Mushtrees) là cây tự nhiên được tạo ra dành riêng cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Chúng hoạt động như nguồn sáng bên trong Nguyệt Động. Với mỗi cú chặt của Rìu, cây sinh ra một Nguyệt Quang Bào Tử. Nó cho hai Gỗ và một Nấm Lam Nguyệt khi bị chặt, gốc cây có thể được đào để lấy 1 thêm Gỗ.

Placeholder.png Bên lề

  • Nấm Cây Lam Nguyệt đã được giới thiệu trong bản cập nhật Forgotten Knowledge.

​​Blueprint.png Thư viện ảnh