Rìu/Cuốc

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
It's... it's beautiful.

Woodie

Rìu/Cuốc (Pick/Axe) là vật dụng kết hợp tính năng của RìuCuốc. Nó có độ bền tương tự như Rìu Vàng và Cuốc Vàng, tùy vào cách sử dụng. Nó cũng hoạt động hiệu quả hơn 33% so với từng phiên bản tương ứng. Độ Bền của Rìu/Cuốc không phụ thuộc vào độ bền hiện tại của thành phần Rìu Vàng và Cuốc Vàng.

Cây Thường Xanh nhỏ hạ sau 4 nhát thay vì 5.

Cây Thường Xanh vừa hạ sau 8 nhát thay vì 10.

Cây Thường Xanh to hạ sau 12 nhát thay vì 15.

Tương tự khai thác Đá Tảng thường mất 5 nhát thay vì 6.

Cần lưu ý rằng số lượng nhát cần thiết trên hầu hết các đối tượng nhỏ hơn sẽ tương đương với sự hiệu quả là 20% thay vì là 33% - điều này là bởi vì game sẽ làm tròn xuống tỷ lệ phần trăm thay vì làm tròn lên các tính toán về độ bền. Ngược lại, các trò chơi sẽ làm tròn lên khi tính số lượng nhát cần để hạ một đối tượng. Ví dụ đơn giản: hạ một cây cần 6 nhát với một cái rìu tiêu chuẩn, và Rìu/Cuốc tăng hiệu quả hơn 33%; do đó: 6 (nhát bình thường) * 0,67 (sự hiệu quả) = 4,02 nhát cần. Bởi vì máy làm tròn lên, nên sẽ mất thêm một nhát nữa để hạ cây.

Trong Don't Starve Together, nó có độ bền gấp đôi Rìu Xa Xỉ hoặc Cuốc Chim Sang Trọng: mỗi nhát chặt làm giảm độ bền đi 0,125% (một nửa của 0,23% đối với Rìu Xa Xỉ), mỗi nhát cuốc giảm 0,33% (ít hơn một nửa của 0,75% cho chiếc Cuốc Chim Sang Trọng). Đây là độ bền của mỗi lần vung mà không tính đến việc giảm số lần vung cần thiết để thực hiện cùng một công việc với các công cụ ít hơn.

Trong Don't Starve, mỗi lần sử dụng khi chặt sẽ giảm 0,25% độ bền của nó và sẽ giảm 0,75% khi khai thác. Điều này có nghĩa là khi được sử dụng riêng để chặt hoặc khai thác, nó có độ bền gấp đôi lần lượt là 2x Rìu sang trọng (800) hoặc 2x Cuốc sang trọng (267).

Là một công cụ cần phải có để bắt đầu cuộc chiến Lợn Sói Ác Mộng trong Don't Starve Together.

Blueprint.png Thư viện ảnh