Sát Thương

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Damage)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Giao Tranh (Combat) là một thành phần cơ chế Gameplay cho phép Người chơi hoặc Mob chiến đấu với nhau và làm rút Máu của nhau.


Bộ điều chỉnh sát thương

Hệ số sát thương

Hệ số sát thương là Công cụ điều chỉnh sát thương phổ biến nhất, mặc dù chúng được chia nội bộ thành nhiều loại nhưng chúng không được coi là cần thiết vì chúng là các phép tính nhân và có cùng phạm vi hiệu quả.

Có thể bị tấn công

Xem thêm: Abigail.

Phân loại hệ số sát thương

Xem thêm: Hàng Ngũ Mặt TrăngHàng Ngũ Bóng Đêm.

Đây là công cụ sửa đổi sát thương có hiệu lực dựa trên sự phân loại mà sinh vật hoặc kẻ định và những đặc trưng bổ sung riêng của từng nhân vật, đồng thời hoạt động trên cả Sát thương vật lý và Sát thương xuyên giáp, hiện tại nó chỉ được áp dụng với Hàng Ngũ Mặt Trăng và Hàng Ngũ Bóng Đêm.

Sát Thương Vật Lý

Sát Thương Vật Lý (Physical Damage) là loại sát thương phổ biến nhất trong trò chơi,và tính năng chính là bị hấp thụ một phần bới Giáp và Thủ Xuyên Giáp.

Ví dụ: Sát thương của Nhện Chúa (80 STVL + 0 xuyên giáp) lên người chơi trang bị một Grass Suit.pngFootball Helmet.png sẽ được phân bố như sau:

 • 60% < 80%
 • 80 × 80% = 64 sát thương vật lý phân bố bởi hai loại giáp:
  • 64 * 60%/(80%+60%) ≈ 28 được hấp thụ bởi Grass Suit.png
  • 64 * 80%/(80%+60%) ≈ 37 được hấp thụ bởi Football Helmet.png
 • 0+0 = 0 sát thương xuyên giáp phân bố bởi hai loại giáp:
  • 0 sát thương xuyên giáp được hấp thụ bởi Grass Suit.png
  • 0 sát thương xuyên giáp được hấp thụ bởi Football Helmet.png
 • (80 − 64) + (0 - 0) = 16 sát thương trừ thằng vào Máu HealthMeter.png của nhân vật (Đây không phải là thay đổi về máu cuối cùng mà được nhân với mức giảm sát thương.)

Nếu nguyên nhân là do Sinh vật hoặc Nhân vật gây ra, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi tất cả những loại công cụ sửa đổi sát thương mà họ có.

Sát thương vật lý cũng có thể được giảm bằng Giảm sát thương giống như tất cả các loại sát thương.

Don't Starve Together Đẩy Lùi

Đẩy Lùi (Knockback) là một cơ chế độc đáo độc quyền của Don't Starve Together.

Đây là thuộc tính mà một đòn tấn công có thể có và hiện chỉ có áp dụng cho nhân vật của người chơi.

 • Cú đẩy lùi lớn: đẩy lùi 4 khoảng cách và người chơi cần thêm thời gian để đứng dậy.
 • Cú đẩy lùi nhỏ: đẩy lùi 1 khoảng cách

Mặc Giáp Cẩm Thạch có thể biến Cú đẩy lùi lớn thành Cú đẩy lùi nhỏ mà không làm mất thêm độ bền. Dạng biến hình của Woodies miễn nhiễm với những cú đẩy lùii nhỏ và không thể bị đánh gục bởi cú đẩy lùi lớn.

Sinh vật với cú đẩy lùi nhỏ

Sinh vật với cú đẩy lùi lớn

Don't Starve Together Sát Thương Xuyên Giáp

Sát Thương Xuyên Giáp (Planar Damage) là một loại sát thương độc quyền của Don't Starve Together, và đặc tính chính là bị hấp thụ bởi Thủ Xuyên Giáp của những loại giáp đặc biệt.

Ví dụ: Đòn tấn công của Rasp (20 STVL + 20 STXG) lên nhân vật trang bị Brightshade Armor.pngW.A.R.B.I.S. Head Gear.png sẽ được tính như sau:

 • 80% < 85%
 • 20 × 85% = 17 sát thương vật lý hấp thụ bởi 2 giáp.
  • 17 * 80%/(85%+80%) ≈ 8.24 được hấp thụ bởi Brightshade Armor.png
  • 17 * 85%/(85%+80%) ≈ 8.75 được hấp thụ bởi W.A.R.B.I.S. Head Gear.png
 • 10+5 = 15 sát thương xuyên giáp hấp thụ bởi 2 giáp.
  • 10 được hấp thụ bởi Brightshade Armor.png
  • 5 được hấp thụ bởi W.A.R.B.I.S. Head Gear.png
 • (20 − 17) + (20 - 15) = 8 sát thương rừ thằng vào Máu HealthMeter.png của nhân vật (Đây không phải là thay đổi về máu cuối cùng mà được nhân với mức giảm sát thương.)

Sinh vật với Sát thương xuyên giáp

Sinh vật Sát thương vật lý Sát thương xuyên giáp Sinh vật Sát thương vật lý Sát thương xuyên giáp
Navbox Grazer.png
Sinh Vật Vụn Vỡ
50 10
Navbox Deadly Brightshade.png
Hoa Sáng Chết Chóc
65
(100 khi bị tấn công)
10
(30 khi bị tấn công)
Navbox Shriek.png
Shriek
25 30
Navbox Jitters.png
Jitters
35 20
Navbox Rasp.png
Rasp
20 20

Vũ khí với Sát Thương Xuyên Giáp

Vũ Khí Sát thương vật lý Sát thương xuyên giáp Vũ Khí Sát thương vật lý Sát thương xuyên giáp
Brightshade Sword.png
Kiếm Ánh Sáng
38 30
Brightshade Bomb.png
Bom Ánh Sáng
None 200
Brightshade Staff.png
Trượng Ánh Sáng
None 10
Brightshade Smasher.png
Búa Quang Luyện
32,5 10
Brightshade Shoevel.png
Xẻng Quang Luyện
17,2 10
Shadow Reaper.png
Lưỡi Hái Bóng Đêm
38-41,8 18-23

Giáp với Thủ Xuyên Giáp

Giáp Bảo vệ Thủ Xuyên Giáp Giáp Bảo vệ Thủ Xuyên Giáp
Brightshade Helm.png
Nón Ánh Sáng
80% 10
Brightshade Armor.png
Giáp Ánh Sáng
80% 10
Void Cowl.png
Mũ Trùm Hư Không
80% 10
Void Robe.png
Áo Choàng Hư Không
80% 10
Dreadstone Helm.png
Mũ Kinh Hoàng
90% 5
Dreadstone Armor.png
Giáp Kinh Hoàng
90% 5
W.A.R.B.I.S. Head Gear.png
Nón W.A.R.B.I.S.
85% 5
W.A.R.B.I.S. Armor.png
Giáp W.A.R.B.I.S.
85% 5

Placeholder.png Bên lề

 • Cơ chế đẩy lùi lần đầu tiên được giới thiệu trong The Forge và được giới thiệu trong một số sự kiện như Năm Vua Lợn, Năm Thỏ Người và cuối cùng là trò chơi cơ bản trong Bản cập nhật làm mới nhân vật Wilson.

vi:Planar Damage