Áo Choàng Hư Không

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Void Robe)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền:  Don't Starve Together icon.png
Nội dung này chỉ xuất hiện sau khi khai mở Map Icon Vết Nứt Bóng Đêm.png Vết Nứt Bóng Đêm

Winona Portrait.png
Looks pretty tattered, will it really protect me from anything?

Winona

Áo Choàng Hư Không (Void Robe) là một loại Giáp độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond. Nó có thể được chế tạo nguyễn tại Giá Chế Tạo Bóng Đêm với 4 Kinh Dị Thuần Túy và 4 Vụn Vải Bóng Đêm.

Nó có độ bền là 830 và hấp thụ 80% sát thương vật lý, nó cũng sở hữu 10 Thủ Xuyên Giáp.

10% bảo vệ bổ sung được thêm vào sau khii áp dụng 80% ban đầu (tổng cộng 82%) để bảo vệ sát thương vật lý từ những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Bóng Đêm. Khi kết hợp với Mũ Trùm Hư Không, tổng khả năng bảo vệ sát thương vật lý chống lại những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Bóng Đêm tăng lên 85%, vì mức bảo vệ bổ sung được thêm vào sau 80% ban đầu sẽ trở thành 25% thay vì 10%.

Ngoài ra, 10% Vật Thủ Xuyên Giáp được thêm vào trước Thủ Xuyên Giáp chống lại những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Bóng Đêm. Khi kết hợp với Mũ Trùm Hư Không, phần thưởng này trở thành 25%; trong khi kết hợp với Mũ Kinh Hoàng, nó trở thành 20%. Cách bảo vệ này hiệu quả hơn nhiều so với cách bảo vệ gây sát thương vật lý thông thường khác.

Khi mặc Áo Choàng Hư Không, người chơi sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hào quang tinh thần nào. Nó cũng là trang bị cấp 3 cho Con Rối Bóng Đêm của Maxwell.

Khi bị hỏng, nó sẽ không biến mất, thay vào đó sẽ tồn tại ở dạng 0% độ bền tương tự như Giáp Xương, và dùng Bộ Sửa Đồ Hư Không sẽ hồi lại 100% độ bền.

Prototype.pngMẹo

Blueprint.png Thư viện ảnh