Tường Cỏ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Hay Wall)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
I could sneeze it over.

Woodie, Examining a hay wall item.

Tường Cỏ (Hay Wall) là loại yếu nhất trong bốn loại tường, Vật phẩm có thể chế tạo và Kiến trúc có thể triển khai để ngăn chặn chuyển động của người chơi và Mob. Sau khi được xây dựng, nó có thể được sửa chữa hoặc nâng cấp lên tầng thứ hai bằng một mảnh Tường Cỏ khác hoặc đủ Cỏ Cắt. Nó có thể bị tấn công và phá hủy, để lại một Tường Cỏ bị phá hủy. Búa khi bức tường sẽ sinh ra hai Cỏ Cắt từ tầng thứ hai và một Cỏ Cắt từ các tầng khác. Nó có tối đa 100 máu và 50 máu khi được chế tạo lần đầu tiên trước khi nâng cấp. Bức tường cỏ rất dễ cháy và chúng ta nên thận trọng khi chiến đấu Chó Săn Đỏ ở gần nó, hoặc trong Reign Of Giants Mùa Hè. Nếu bị đốt cháy, nó sẽ thả một Tro.

Trong DLC Shipwrecked, Gió Lớn có thể ăn mòn và phá hủy Tường Cỏ.

Công thức

Cut Grass.png

×4

Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Hay Wall.png

×4

Placeholder.png Bên lề

  • Trước cập nhật Moderately Friendly, tường có thể được sửa bằng những món đồ hồi máu, ví dụ như Băng Gạc Mật Ong.

Blueprint.png Thư viện ảnh