Kìm Ngắt Mạch

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

WX-78 Portrait.png
COMMENCE UPGRADES

WX-78

Kìm Ngắt Mạch (Circuit Extractor) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo và sử dụng bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Bộ Ngắt Mạch có thể được sử dụng để loại bỏ các mạch khỏi các mô-đun đang hoạt động của WX-78. Sử dụng Bộ Ngắt Mạch sẽ tháo các mạch bắt đầu từ trên xuống và loại bỏ lượng điện tích tương ứng đã được sử dụng để vận hành mạch