Bùa Ác Mộng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Nightmare Amulet)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

It speaks with the shadow.

–Maxwell

Bùa Ác Mộng là item trong Thẻ Ma Thuật và là một trong 6 Bùa. Nó được dùng để giảm tinh thần người chơi xuống thấp nhất. Cần 6 Vàng Thỏi, 4 Nhiên Liệu Ác Mộng, và 2 Ngọc Tím để chế tạo và cần Tay Máy Bóng Tối để nguyên mẫu. Nó có thể rơi ra từ Đài Giả Khoa Cổ Đại khi dùng Búa.

Icon Tools.png Sử dụng

Khi trang bị Bùa Ác Mộng, nó sẽ giảm tinh thần người chơi xuống 0. Điều này rất cần thiết để thu thập item cần mức tinh thần thâp để thấy, đó là Nhiên Liệu Ác Mộng và Tóc Râu. Khi đó, màn hình sẽ trở nên méo mó với những ảnh hưởng tinh thần thấp bình thường, và Sinh Vật Ảo Ảnh sẽ xuất hiện. Khi tháo nó ra, người chơi sẽ trở về mức tinh thần ban đầu của họ - mặc dù điều này mức độ "trước" sự tỉnh táo thực sự có thể làm tăng hoặc giảm theo bình thường, bao gồm (nhưng không giới hạn) do chinh bùa hộ mệnh.

Trong khi đeo Bùa Ác Mộng, người chơi cũng mất đi 3,33 tinh thần/phút. Sự mất mát tỉnh táo này được lấy từ "thực tế" của họ tỉnh táo - đó là sự tỉnh táo của họ sẽ có nếu họ không đeo bùa hộ mệnh. Mất sự tỉnh táo này sẽ chỉ trở nên rõ ràng khi bùa hộ mệnh đã được lấy ra hoặc đã hết độ bền, trong đó mức độ tỉnh táo của người chơi sẽ thấp hơn so với trước khi đeo bùa.

Bùa Ác Mộng không thể được sử dụng để tăng hoặc giảm chiều cao của Tháp Đá.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Bùa Ác Mộng có thể mua ở Cửa Hàng Ma Thuật với giá 50 Oinc.

Placeholder.png Bên lề

  • Bùa Phát Quang dường như có cùng một mô hình như Bùa Ác Mộng này.
  • Trước bản cập nhật The Stuff Of Nightmares, Bùa Ác Mộng thực sự phục hồi 2 tinh thần/phút thay vì giảm 3,33 tinh thần/phút.
  • Bùa ác mộng đã từng là một phần của Thẻ Ngọc Học trước khi nó đã được gỡ bỏ.

Blueprint.png Thư viện Ảnh