Đồng Hồ Du Hành

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Rift Watch)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Ah, that takes me way back.

–Wanda

Đồng Hồ Du Hành (Backtrek Watch) cung cấp cho Wanda khả năng thiết lập một điểm lưu trong không gian và dịch chuyển đến điểm đó bất cứ lúc nào. Thời gian hồi chức năng là 8 phút (1 ngày) và có thể vận chuyển người chơi giữa các phân khu (nghĩa là xuyên giữa mặt đấthang động bình thường).

Sau khi đồng hồ được kích hoạt, thoại kiểm tra chuyển thành "Is it time for us to take a dip in the stream?" cho người chơi biết liệu điểm đến đã được thiết lập hay chưa.

Nó cần 1 Mảnh Lắp Đồng Hồ, 2 VàngNgà Hải Mã để chế tạo.

Đồng Hồ Nứt Gãy

Why don't we all take a little jaunt to the past? It'll be fun!

–Wanda

Đồng Hồ Nứt Gãy (Rift Watch) cần 1 Đồng Hồ Du Hành và 1 Ngọc tím để chế tạo. Đây là phiên bản nâng cấp của Đồng Hồ Du Hành, cho phép những người chơi khác Wanda nhanh chóng di chuyển đến điểm đã lưu. Khi sử dụng, nó sẽ mở một lỗ giun kết nối đến điểm đó trong thời gian 10 giây và bất kỳ người chơi nào cũng có thể dịch chuyển tức thời bằng cách nhảy vào nó. Các nhân vật ngoài Wanda sẽ mất 20 tinh thần khi họ nhảy vào cổng. Sau khi sử dụng, Đồng Hồ Nứt Gãy sẽ biến đổi trở lại thành Đồng Hồ Du Hành, mất viên ngọc tím đã lắp. Vị trí của điểm đã lưu vẫn được đánh dấu lại.

Prototype.png Mẹo

  • Nếu điểm lưu ở vị trí không mong muốn và bạn muốn thay thế điểm đã lưu, sử dụng Dụng Cụ Thợ Đồng Hồ tháo ra và chế tạo lại đồng hồ sẽ cho phép bạn đặt lại điểm đến.
  • Wanda có thể sử dụng Đồng Hồ Nứt Gãy để mang các vật nặng như Quân Cờ một cách dễ dàng, bằng cách tạo cổng dịch chuyển, sau đó vác các vật đó lên và nhảy vào đó. Tuy nhiên, Đồng Hồ Du Hành không thể làm được điều tương tự vì nó không thể được kích hoạt khi Wanda đang mang vật nặng.
  • Không đặt điểm lưu khi ở trên thuyền. Nếu chiếc thuyền di chuyển ra xa, điểm neo sẽ ở lại vị trí cũ, khiến bất cứ ai không may sử dụng chiếc đồng hồ tương ứng sẽ ngay lập tức bị chết đuối.