Bút Lông Vũ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Feather Pencil)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
M...maybe I'll doodle something... When no one's looking.

Wendy

Bút Lông Vũ (Feather Pencil) là một vật dụng khả chế trong Thẻ Công Cụ. Nó yêu cầu 1 Cành Cây, 1 Lông Đen và 1 Than để chế tạo và cần Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Bút Lông Vũ có thể dùng để vẽ những vật dụng lên Bảng Mini, vật phẩm ở gần bảng nhất sẽ được vẽ lên trên bảng.

Trong Don't Starve Together, Bút Lông Vũ dùng để chế tạo Cuộn Bản ĐồChiến Ca của Wigfrid.

Icon Tools.pngSử dụng

Feather Pencil.png
Papyrus.png
Cartographer's Desk.png
Map Scroll.png
Don't Starve Together icon.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Silk.png
Silk.png
Interface arrow right.png
Cookbook.png
Don't Starve Together icon.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Sewing Kit.png
Interface arrow right.png
Weaponized Warble.png
Don't Starve Together icon.pngWigfrid Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Life Giving Amulet.png
Interface arrow right.png
Heartrending Ballad.png
Don't Starve Together icon.pngWigfrid Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Moon Moth Wings.png
Interface arrow right.png
Clear Minded Cadenza.png
Don't Starve Together icon.pngWigfrid Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Thulecite Medallion.png
Interface arrow right.png
Bel Canto of Courage.png
Don't Starve Together icon.pngWigfrid Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Spittlefish.png
Interface arrow right.png
Fireproof Falsetto.png
Don't Starve Together icon.pngWigfrid Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Toma Root.png
Interface arrow right.png
Rude Interlude.png
Don't Starve Together icon.pngWigfrid Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Purple Gem.png
Interface arrow right.png
Startling Soliloquy.png
Don't Starve Together icon.pngWigfrid Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Science Machine.png
Bookcase.png
Don't Starve Together icon.pngWickerbottom Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Horticulture, Abridged.png
Interface arrow right.png
Horticulture, Expanded.png
Don't Starve Together icon.pngWickerbottom Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Papyrus.png
The End is Nigh.png
Interface arrow right.png
Pyrokinetics Explained.png
Don't Starve Together icon.pngWickerbottom Portrait.png
Feather Pencil.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Lux Aeterna.png
Interface arrow right.png
Lux Aeterna Redux.png
Don't Starve Together icon.pngWickerbottom Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Bút Lông Vũ được thêm vào ở bản cập nhật A Little Fixer Upper. Sau đó được thêm vào Don't Starve trong bản cập nhập Quality of Life.

Blueprint.png Thư viện ảnh