Cuộn Bản Đồ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
CAN'T SCROLL

WX-78

Cuộn Bản ĐồVật Dụng chỉ có trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Để chế tạo cần 1 Bút Lông Vũ và 1 Giấy Cói và có thể tim thấy trong Thẻ Bản Đồ Học. Tad này chỉ xuất hiện khi đứng gần Bàn Vẽ Bản Đồ, do đó không thể tạo mẫu cho cuộn bản đồ.

Khi kiểm tra, nhân vật sẽ cho biết ai đã vẽ Cuộn Bản đồ và vào ngày nào. Cuộn Bản đồ có chứa dữ liệu của Bản Đồ người chơi đã tạo ra chúng. Khi được sử dụng bởi người chơi khác, kiến ​​thức trong cuộn bản đồ sẽ được thêm vào Bản đồ của người dùng.

Nếu sử dụng Cuộn Bản đồ được tạo ra ở thế giới bề mặt, nó sẽ không truyền dữ liệu bản đồ Hang động và ngược lại. Cuộn Bản đồ phải được tạo ra trong Hang động để truyền dữ liệu bản đồ hang động và trên bề mặt để truyền dữ liệu bản đồ bề mặt

Placeholder.png Bên Lề

Blueprint.png Thư Viện