Giáo Độc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Poison Spear)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
One jab'll do ya.

Webber

Giáo Độc là một Vũ Khí chế tạo chỉ có ở DLC Shipwrecked. Nó gây cùng sát thương như Giáonhiễm độc mục tiêu đánh trúng.

Kẻ địch bị độc di chuyển chậm hơn, thời gian tấn công lâu hơn, và gây ít sát thương hơn. Tuy nhiên, đồ ăn rớt từ đối tượng bị độc sẽ có độ tươi giảm 50%.

Placeholder.png Bên lề

Biểu tượng cũ.
  • Giống với mọi trường hợp khác, chế tạo không quan trọng Độ Bền của vật dụng, nên một Giáo còn 1% cũng như cái 100%, một cách hiệu quả để người chơi dùng một Giáo gần gấp đôi.
  • Trước cập nhật Hang Ten biểu tượng Giáo Độc trông giống như Giáo thường với đầu của nó màu lục.