Giáo

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
I have become the destroyer of worlds.

Wendy

Giáo là vũ khí cận chiến chế tao từ Thẻ Chiến Đấu và yêu cầu 1 Đá Lửa, 1 Dây Thừng và 2 Cành Cây để chế tạo và Máy Khoa Học để photo bản thiết kế. Nó cũng có thể nằm cạnh chỗ Đồ Hộp.

Giáo gây 34 sát thương mỗi đòn đánh, là vũ khí cận chiến yếu nhất game. Nó có độ bền trong 150 đòn nghĩa là mỗi cú sẽ mất 0.66%.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Shipwrecked DLC, Giáo có thể rơi ra từ phần thưởng của Máy Giật Xèng, Xác Cá Voi phát nổ, kho báu của Điểm Đánh Dấu X hoặc đánh bắt trên Biển bằng Lưới Rà. Đồng thời dùng để chế tạo Giáo ĐộcGiáo Đá Vỏ Chai và cũng là đạn cho Súng Giáo.

Trong Hamlet DLC, Giáo có thể mua ở Tiệm Vũ Khí với giá 3 Oinc đồng thời 3 Giáo cũng là nguyên liệu để xây dựng Tiệm Vũ Khí khi đã sở hữu Chìa Mở Thành Phố.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Maxwell dùng Giáo để tạo con rối chiến đấu, Wurt cần Giáo để chế tạo Pháo Đài Cá.

Icon Tools.png Sử dụng

Spear.png
Blue Gem.png
Prestihatitator.png
Ice Staff.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Spear.png
Red Gem.png
Shadow Manipulator.png
Fire Staff.png
Spear.png
Venom Gland.png
Science Machine.png
Poison Spear.png
Shipwrecked icon.png
Spear.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Dragoon Heart.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Spear.png
Shipwrecked icon.png
Spear.png
Spear.png
Spear.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Key to the City.png
The Boar's Tusk Weapon Shop.png
Hamlet icon.png
Spear.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Codex Umbra.png
Shadow Duelist.png
Don't Starve Together icon.pngWaxwell Portrait.png
Spear.png
Spear.png
Boards.png

×5

Tentacle Spots.png
Alchemy Engine.png
Merm Flort-ifications2.png
Don't Starve Together icon.pngWurt Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Giáo được thêm vào bản cập nhật 02-10-2012.
  • Ở bản cũ, Giáo mấy 100 điểm khoa học để tạo và có giá trị 1-10 điểm khoa học phụ thuộc trên số hit còn lại khi dùng Máy Khoa Học.

Blueprint.png Thư viện Ảnh