Bàn Thợ Đá Vỏ Chai

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Obsidian Workbench)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bàn Thợ Đá Vỏ Chai là một Kiến Trúc tự nhiên nằm trong bản mở rộng Shipwrecked. Nó được tìm thấy ở Quần Xã Miệng Núi Lửa cùng ít Đá Vỏ ChaiĐá nằm gần đó. Bàn Thợ Đá Vỏ Chai hoạt động tương tự như Đài Giả Khoa Cổ Đại, mà cho phép người chơi chế tạo các vật dụng trong Thẻ Núi Lửa chỉ khi họ đứng gần nó. Nếu người chơi đang đội một Não của Tư Duy, họ cũng có thể tạo vật dụng Núi Lửa mà không cần đứng gần một Bàn Thợ.

Blueprint.png Thư viện Ảnh