Hang Cá Mập Con

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sharkitten Den)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
I smell... kitty litter?

Wendy

Hang Cá Mập Con là một Kiến Trúc xuất hiện tự nhiên trong DLC Shipwrecked, nơi sinh ra Cá Mập Con trong suốt Mùa Lũ. Nó không thể phá hủy và xuất hiện như một Đống Cát lớn vào mọi thời điểm khác trong năm.

Nếu một Cá Mập Con bị tấn công khi gần Hang, nó sẽ trốn vào trong. Cá Mập Con cũng sẽ chui vào Hang khi Hoàng Hôn. Ngoài ra, nếu Cá Mập Hổ gần đó, nó sẽ xuất hiện ngay lập tức và bảo vệ con của mình. Cá Mập Hổ cũng sẽ tấn công thẳng người chơi nằm trong một khảng cách nhất định với Hang Cá Mập Con.

Blueprint.png Thư viện Ảnh