Mỏ Thạch Kinh Hoàng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Dreadstone Outcrop)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mỏ Thạch Kinh Hoàng (Dreadstone Outcrop) là những gốc dễ thay thế cho Khe Nứt Ác Mộng từ Vết Nứt Bóng Đêm. Để Khe Nứt Ác Mộng biến đổi thành Mỏ Thạch Kinh Hoàng, Vết Nứt Bóng Đêm cần phải được khai mở. Nó tạo ra Chướng Khí xung quanh bản thân. Nếu người chơi lại đủ gần, 3 Quái Mực Tai Ương (bao gồm Shriek, RaspJitters) sẽ xuất hiện.