Gò Chó Săn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Hound Mound)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

I wouldn't want to pick a bone with the owner.

–Wilson

Gò Chó Săn là đối tượng tự sản xuất hiện trong cả Chế độ Trải NghiệmChế độ Phiêu Lưu, mặc dù nó thường được thấy ở cái sau hơn. nó là nơi sinh ra Chó Săn. Nó thường nằm cả ở Xứ Đá hoặc Rừng.

Theo lời của Maxwell, bản thân Gò hoạt động như lối vào một đường hầm bí mật dẫn đến tổ Chó Săn. Có thể hình dùng, phá lối vào này làm tắt đường hầm và nhốt luôn Chó Săn dưới lòng đất.

Thường một Gò Chó Săn bao quanh bởi rất nhiều Xương và các Gò khác; điều này khiến nơi đây cực nguy hiểm bởi người chơi có thể bị giết bởi đông đảo Chó Săn chỉ trong một thời gian ngắn.

Chúng có 300 và rớt ra 3 Nanh Chó Săn cùng 1% cơ hội rớt thêm Ngọc Lam hay Ngọc Đỏ khi bị phá hủy.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Gò Chó Săn có thể thấy phổ biến ở Sa Mạc, thường thành một chùm. Bổ sung thêm 2 Mảnh Xương rớt ra khi bị phá hủy. Gò có cơ hội sinh ra Chó Săn Xanh trong suốt Mùa XuânMùa Đông, hay Chó Săn Đỏ trong Mùa HèMùa Thu.

Prototype.png Mẹo

  • Chó Săn xuất hiện từ Gò Chó Săn sẽ không tiếp tục đuổi theo người chơi nếu chúng ở quá xa Gò. Thay vì đó, chúng sẽ đứng sủa một lúc rồi trở lại tổ.
  • Người chơi nên cẩn thận nếu họ muốn dụ một Deerclops hay một Nhện Chúa đến Gò Chó Săn, bởi họ hầu hết thường sẽ bị giết bởi Chó Săn trước khi thực hiện được chiến thuật.
  • Trong bản mở rộng Reign of Giants, người chơi có thể dùng Gò Chó Săn để khai thác các biến thể Đỏ và Xanh của Chó Săn để kiếm ngọc của chúng.

Placeholder.png Bên lề

  • Gò Chó Săn được thêm vào trong cập nhật A Little Rain Must Fall.
  • Gò Chó Săn sẽ tiếp tục sinh ra Chó Săn thậm chí khi người chơi chơi trong thế giới có lượng Chó Săn đặt là 'Không Có', bởi nó chỉ kiểm soát các đợt Chó Săn. Không liên quan đến Chó Săn từ Gò, chính Gò có thể đặt là 'Không có'.

Blueprint.png Thư viện Ảnh