Lò Than Gắn Tường

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Wall Brazier)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
A few sticks or logs will brighten this up.

Wilson

Lò Than Gắn Tường là một Kiến Trúc tự sản trong Hamlet DLC. Chúng có thể tìm thấy bên trong Tàn Tích Lợn Cổ.

Lò Than Gắn Tường có thể tiếp nhiên liệu để tạo ra Ánh Sáng và cũng có thể dùng để Nấu Ăn. Chiếc lò này cũng có khả năng đốt cháy những vật thể dễ bén lửa ở gần đó. Chúng hoạt động giống như một Lửa Trại nhưng không thể chế tạo.