Chạm Khắc Nổi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Striking Carving)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wilson Portrait.png
I wish it wasn't quite so striking.

Wilson

Chạm Khắc Nổi là một loại Bẫy chỉ có thể tìm thấy bên trong Tàn Tích Lợn Cổ được giới thiệu trong Hamlet DLC. Mỗi cái trong trong một căn phòng sẽ phóng Tiêu Thổi khi Di Tích Mất Cắp bị đục hoặc được khai thác hoặc khi người chơi bước lên trên một Tấm Áp Lực. Chạm Khắc Nổi sẽ tái tạo lại Tiêu Thổi của chúng. Chúng có thể được vô hiệu hóa bằng Dụng Cụ Vô Hiệu, làm rơi ra Tiêu Thổi, ngừng hoạt động và thay đổi ngoại hình trông như bị hỏng.

Blueprint.png Thư viện ảnh