Sân Khấu Giải Mã

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sân Khẩu Giải Mã (Archive Orchestrina) là một đối tượng tự sản độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong Return of Them. Nó có thể được tìm thấy trong Tàng Thư Cổ Đại.

Sân Khâu Giải Mã ban đầu không hoạt động cho tới khi Tam Giác Đảo Chiều được kích hoạt. Người chơi có thể thả Bí Tịch vào giữa của sân khấu để tiến hành giải mã.

Quá trình giải mã được thực hiện bằng việc đi lên 8 vòng tròn bên ngoài theo đúng thứ tự. Thứ tự được tính bằng số, biểu thị bằng số ô gạch sáng lên bên trong vòng tròn khi người chơi bước lên. Số thứ tự là ngẫu nhiên và phải đoán bằng phương pháp thử và loại trừ.

Khi hoàn tất giải mã, Bí Tịch sẽ bay lên không, phát sáng rồi biết mất, để lại cho mỗi người chơi tại đó một Bản Thảo trong hành trang.

Placeholder.png Bên lề

  • Sân Khấu Giải Mã được giới thiệu trong bản cập nhật Forgotten Knowledge.
  • Các vòng tròn bên ngoài có thể tượng trưng cho các giai đoạn của chu kỳ trăng.

Blueprint.png Thư viện ảnh