Dưa Hấu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Watermelon)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Độc quyền: Reign of Giants icon.pngShipwrecked icon.pngHamlet icon.png Don't Starve Together icon.png

WX-78 Portrait.png
SPHERE OF JUICE

WX-78, when examining a Watermelon in Don't Starve.

Dưa Hấu (Watermelon)là loại Trái Cây được giới thiệu trong bản mở rộng Reign of Giants. Thu hoạch được từ Ruộng với tỉ lệ 11% khi gieo bằng Hạt Giống. Dùng làm nguyên liệu cho nhiều công thức món nấu, điển hình là Kem Dưa Hấu. Cho Chim trong Lồng Chim ăn Dưa Hấu sẽ nhả ra từ 1-2 Hạt Dưa Hấu. Còn trong Don't Starve Together sẽ luôn nhận được 1 Hạt Dưa Hấu. Khi ăn sẽ làm giảm 40 độ trong vòng 5 giây sau khi ăn.

Kết hợp với Cành Cây để tạo Dưa Thời Trang giúp chống lại Quá Nhiệt.

Dưa Hấu Nướng

Wheeler Portrait.png
Are those grill marks or big seeds?

Wheeler, when examining a Grilled Watermelon in Don't Starve.

Dưa Hấu Nướng (Grilled Watermelon) phiên bản nấu chín của Dưa Hấu bằng cách sử dụng Lửa Trại, Lò Lửa hoặc Sao Lùn. Nó tăng điểm Tinh Thần nhiều hơn nhưng lại tăng điểm Máu ít hơn so với Dưa Hấu. Dùng làm nguyên liệu cho nhiều công thức món nấu, nhưng không dùng để làm Kem Dưa Hấu hoặc Dưa Thời Trang.

Gift Icon.png DLC

Trong Shipwrecked DLC, Dưa Hấu cũng có thể thu được từ việc trồng trột trên Ruộng.

Trong Hamlet DLC, Dưa Hấu có thể mua được từ Tiệm Tạp Hóa với giá 1 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Câu nói khi Willow nhận xét trái dưa hấu đã được đổi thành "Where's the firemelon?" để không bị nhầm với Walter.

Icon Tools.png Sử dụng

Watermelon.png
Fire Pit.png
Grilled Watermelon.png
Watermelon.png
Birdcage.png
Watermelon Seeds.png
Watermelon.png
Birdcage.png
Square Seeds.png
Don't Starve Together icon.png
Watermelons.png
Pig Icon.png
Manure.png
Watermelon.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Alchemy Engine.png
Fashion Melon.png

Icon Science.png Công thức

Watermelon.png
Ice.png
Twigs.png
Filler.png
Crock Pot.png
Melonsicle.png

Placeholder.png Bên lề

  • Dưa hấu là loại cây nông nghiệp duy nhất được thêm vào trong phiên bản RoG.

Blueprint.png Thư viện ảnh