Tương Cay

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Spicy Chili)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hot as heck.

–Maxwell

Tương Cay Thực Phẩm Thịt trong bản mở rộng Reign of Giants. Được nấu từ Nồi Hầm khi dùng Phẩm Thịt có tổng giá trị ít nhất là 1.5 và Rau Quả có tổng giá trị ít nhất là 1.5.

Dùng 2 Thịt Quái có thể tạo ra Lasagna Thịt Quái, dùng Nhân Sâm có thể tạo ra Súp Nhân Sâm. Vì lượng Thịt cũng như lượng Rau Quả cần ít nhất (cũng như tối đa) là 2 ô trong Nồi Hầm, vì vậy không có thêm Phụ Gia trong công thức này.

Tương Cay tăng 40 nhiệt độ cơ thể người chơi trong vòng 15 giây sau khi ăn.

Hamlet icon.png Hamlet

Tương Cay cũng xuất hiện trong Hamlet DLC.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Tương Cay là món ăn yêu thích của Willow.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Meats Crock Pot.png
  • Yêu cầu: Vegetables Crock Pot.png

Icon Science.png Công thức

Meats.png

×(≥ 1.5)

Vegetables.png

×(≥ 1.5)

Crock Pot.png
Spicy Chili.png

Ví dụ

Normal Meats.png
Drumsticks.png
Corns.png
Pumpkins.png
Crock Pot.png
Spicy Chili.png
Monster Meats.png
Frog Leg.png
Carrots.png
Eggplants.png
Crock Pot.png
Spicy Chili.png
Normal Meats.png
Surface Fish.png
Corns.png
Lichen.png
Crock Pot.png
Spicy Chili.png
50% tạo ra Tacos Cá.
Monster Meats.png

×(2)

Mandrake.png
Mushrooms.png
Crock Pot.png
Spicy Chili.png
30% tạo ra Lasagna Thịt Quái hoặc Súp Nhân Sâm.

Icon Tools.png Sử dụng

Spicy Chili.png
Pig Icon.png
Manure.png