Cầu Mắt Deerclops

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Nhìn gớm quá!

–Wilson

Cầu Mắt Deerclops (Deerclops Eyeball) là vật phẩm hiếm rớt từ Deerclops. Chủ yếu dùng để tạo nên Pháo Mắt.

Thực Phẩm chưa chín; Lợn hoặc Nhện sẽ ăn mất khi nó được để trên mặt đất, và Thỏ Người sẽ coi nó là thịt khi người chơi cầm nó và tấn công.

Cầu Mắt Deerclops không bị hỏng và không dùng để nấu được. Ăn nó sẽ tăng 60 Máu, 75 Sức Đói và làm giảm 15 Tinh Thần.


Gift Icon.png DLC

Trong tất cả DLC, Cầu Mắt Deerclops có thể gộp tới 10 trong hành trang của người chơi.

Trong Reign of Giants DLC, Cầu Mắt Deerclops dùng để chế tạo Ô Mắt.

Trong Hamlet DLC, Cầu Mắt Deerclops có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 50 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Cầu Mắt Deerclops có thể thu được từ Túi Chiến Lợi Phẩm và có thể dùng để chế tạo Tượng Deerclops.

Icon Tools.png Sử dụng

Deerclops Eyeball.png
Guardian's Horn.png
Thulecite.png

×5

Ancient Pseudoscience Station.png
Houndius Shootius.png
Deerclops Eyeball.png
Twigs.png

×15

Bone Shards.png

×4

Alchemy Engine.png
Eyebrella.png
Reign of Giants icon.png
Deerclops Eyeball.png
Rocks.png
Rocks.png
Potter's Wheel.png
Deerclops Figure (Marble).png
Don't Starve Together icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Cầu Mắt Deerclops được thêm vào từ bản cập nhật A Winter's Tale.

Blueprint.png Thư viện ảnh