Bình Nén Tĩnh Điện

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Winona Portrait.png
The boss really does have a gadget for everything.

Winona

Bình Nén Tĩnh Điện (Restrained Static) là một vật phẩm dành riêng cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong beta Eye of the Storm. Nó có được bằng cách hỗ trợ và bảo vệ thành công Wagstaff trong Bão Mặt Trăng khỏi Chim Méo MóQuạ Mù Mặt Trăng. Làm như vậy sẽ khiến Bão Mặt Trăng ngừng hoạt động và xuất hiện lại ở những nơi khác trên bản đồ.

Mỗi giai đoạn của Máy Bơm Nguyệt Lượng cần có một Bình Nén Tĩnh Điện, tổng cộng cần ba cái để hoàn thành cấu trúc.

Icon Tools.png Sử dụng

Restrained Static.png
Moongleam.png

×5

Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Blueprint (rare).png
Incomplete Experiment.png