Cá Mú Tím

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Purple Grouper)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Shipwrecked icon.png

WX-78 Portrait.png
I RESCUED IT FROM THE WATER. INGRATE

WX-78, when examining a Purple Grouper.

Cá Mú Tím (Purple Groupers) là một loại cá được giới thiệu trong Shipwrecked DLC. Chúng có thể thu hoạch từ Trại Nuôi Cá sau khi đã rắc Trứng Cá, cùng với Cá Hề, Cá Nê-onCá Nhiệt Đới. Chúng có thể được nấu trong Nồi Hầm với 0.5 giá trị Phẩm Thịt và 1 giá trị Phẩm Cá. Chúng là nguyên liệu đặc biệt cần thiết để nấu món Súp Cá Nhiệt Đới. Cá Mú Tím không thể phơi khô ở trên Giá Phơi.

Khi sử dụng, Cá Mú Tim hồi lại 12.5 Sức Đói và 1 Máu và tăng cho người chơi thêm 2 tốc độ và làm cho Thuyền không thể hỏng và người chơi không bị Ướt bởi cả sóng thường lẫn sóng lớn trong 30 giây. Điểm thưởng sẽ cộng dồn với điểm từ Cá Hề hoặc những loại tài nguyên khác, nhưng không cộng dồn với điểm thưởng của Súp Cá Nhiệt Đới.

Cá Mú Tím Nướng

Wilson Portrait.png
That fish is fin-ished.

Wilson, when examining a Cooked Purple Grouper.

Cá Mú Tím Nướng (Cooked Purple Grouper) là phiên bản nấu chín của Cá Mú Tim bằng cách sử dụng những thứ có chức năng biến thực phẩm sống thành chín một cách độc lập như Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn, Lò Nhiệt, etcs. Nó cũng có thể được sử dụng trong các công thức trong Nồi Hầm. Cá Mú Tím Nướng có cùng loại hiệu ứng với phiên bản sống nhưng hồi nhiều máu hơn.

Icon Tools.png Sử dụng

Purple Grouper.png
Cooking.png
Cooked Purple Grouper.png
Purple Groupers.png
Birdcage.png
Egg.png
Purple Groupers.png
Yaarctopus Icon.png
Octopus Chest.png
Purple Groupers.png
Pierrot Fishes.png
Neon Quattros.png
Vegetables.png
Crock Pot.png
Tropical Bouillabaisse.png

Placeholder.png Bên lề

  • Cá Mú Tím được thêm vào Shipwrecked DLC hơn 1 năm sau khi hoàn thành chính thức bản cập nhật Home Sea Home sau khi được sử dụng trong nhánh beta trong vài tháng.
  • Cá Mú Tím dựa theo cá mú ngoài đời, một loại cá thường ăn có họ với cá vược.

Blueprint.png Thư viện ảnh