Hoa Nguyệt Phong

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Lune Tree Blossom)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
It fell from the moon tree.

Wilson

Hoa Nguyệt Phong là một vật phẩm độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Chúng rơi ra khi chặt Cây Nguyệt Phong. Chúng cũng có thể được tìm thấy trên mặt đất trong Rừng Nguyệt Quang.

Có thể ăn để hồi 1 Máu. Chúng là nguyên liệu yêu cầu để chế tạo Bom Ngâm.

Icon Tools.png Sử dụng

Lune Tree Blossom.png

×6

Nitre.png
Celestial Altar.png
Bath Bomb.png
Lune Tree Blossom.png
Moon Moth Wings.png
Sanity Decrease.png

×10

Mad Scientist Lab.png
Lunar Experiment.png
Chỉ trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng

Placeholder.pngBên lề

  • Hoa Nguyệt Phong được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.