Cá Hề

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pierrot Fish)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Shipwrecked icon.png

Walani Portrait.png
I can't kill that! Look how cute it is!

Walani, when examining a Pierrot Fish.

Cá Hề (Pierrot Fish) là một loại cá được giới thiệu trong Shipwrecked DLC. Chúng có thể thu hoạch từ Trại Nuôi Cá sau khi đã rắc Trứng Cá, cùng với Cá Mú Tím, Cá Nê-onCá Nhiệt Đới. Chúng có thể được nấu trong Nồi Hầm với 0.5 giá trị Phẩm Thịt và 1 giá trị Phẩm Cá. Chúng là nguyên liệu đặc biệt cần thiết để nấu món Súp Cá Nhiệt Đới. Cá Hề không thể phơi khô ở trên Giá Phơi.

Khi sử dụng, Cá Hề hồi lại 12.5 Sức Đói và 1 Máu và tăng cho người chơi thêm 1 tốc độ và làm cho mức Ẩm Ướt của người chơi giảm nhanh trong 30 giây. Điểm thưởng sẽ cộng dồn với điểm từ Cá Mú Tím hoặc những loại tài nguyên khác, nhưng không cộng dồn với điểm thưởng của Súp Cá Nhiệt Đới.

Cá Hề Nướng

Woodlegs Portrait.png
Down th'hatch!

Woodlegs, when examining a Cooked Pierrot Fish.

Cá Hề Nướng (Cooked Pierrot Fish) là phiên bản nấu chín của Cá Hề bằng cách sử dụng những thứ có chức năng biến thực phẩm sống thành chín một cách độc lập như Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn, Lò Nhiệt, etcs. Nó cũng có thể được sử dụng trong các công thức trong Nồi Hầm. Cá Hề Nướng có cùng loại hiệu ứng với phiên bản sống nhưng hồi nhiều máu hơn.

Icon Tools.png Sử dụng

Pierrot Fish.png
Fire Pit.png
Cooked Pierrot Fish.png
Pierrot Fishes.png
Birdcage.png
Egg.png
Pierrot Fishes.png
Yaarctopus Icon.png
Octopus Chest.png
Pierrot Fishes.png
Purple Groupers.png
Neon Quattros.png
Vegetables.png
Crock Pot.png
Tropical Bouillabaisse.png

Placeholder.png Bên lề

  • Cá Hề được thêm vào Shipwrecked DLC hơn 1 năm sau khi hoàn thành chính thức bản cập nhật Home Sea Home sau khi được sử dụng trong nhánh beta trong vài tháng.
  • Cái tên của nó là tham chiếu với tên của cá vẹt ngoài đời thật

Blueprint.png Thư viện ảnh