Phẩm Quái

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

__NOCATEGORYGALLERY__

Ugh. Tôi nghĩ là mình không nên ăn cái thứ đó.

–Wilson

Phẩm Quái là những loại Lương Thực có giá trị quái vật, có nghĩa là chúng sẽ tạo ra Lasagna Thịt Quái khi cho nhiều hơn 1 chỗ trong Nồi Hầm, ngoài trừ khi Cành Cây được thêm vào như một phụ gia hoặc là một công thức khác có mức độ ưu tiên cao hơn phù hợp với phụ gia được sử dụng

Phẩm Quái thường là gây thiệt hại về MáuTinh Thần khi ăn, tuy nhiên những hiệu ứng này có thể được giảm tải bằng cách nấu chúng lên. Webber là nhân vật duy nhất không phải chịu hình phạt về Máu và Tinh Thần khi ăn bất kỳ Phẩm Quái nào. Ăn 4 Phẩm Quái bất kỳ hoặc Lasagna Thịt Quái cũng sẽ khiến Lợn bị biến thành Lợn Sói. Có 2 Phẩm Quái trong trò chơi gốc và 1 trong Shipwrecked DLC.

Do Thịt Quái, Thịt Quái Chín và Thịt Quái Khô có liên quan tới ThịtTrái Cây, đặt 1 cái vào trong Nồi Hầm để nấu sẽ tạo nên những món ăn bình thường, phụ thuộc vào phụ gia được nấu kèm theo. Sứa và tất cả những phiên bản khác của nó được coi là một loại cá nhỏ. Sử dụng Phẩm Quái theo cách này tạo nên sự an toàn khi ăn.

Sống Chết/Tươi Nấu chín Phơi Khô DLC Giá Trị Thực Phẩm
N/A N/A Monster Meat.png Thịt Quái Cooked Monster Meat.png Thịt Quái Chín Monster Jerky.png Thịt Quái Khô Meats.pngx1.0
N/A N/A Durian.png Sầu Riêng Extra Smelly Durian.png Sầu Riêng Nặng Mùi N/A N/A Fruits ava.pngx1.0
Jellyfish.png Sứa Dead Jellyfish.png Sứa Chết Cooked Jellyfish.png Sứa Chín Dried Jellyfish.png Sứa Khô Shipwrecked icon.png Fishes.pngx1.0

Các món trong Nồi Hầm yêu cầu Phẩm Quái

Lương thực Tên DLC Máu Sức Đói Tinh Thần Thời gian hỏng (ngày) Thời gian nấu (giây) Mức độ ưu tiên Công thức
Nguyên liệu yêu cầu Phụ gia hạn chế
Jelly-O Pop.png Que Thạch Shipwrecked icon.png +20 +12.5 0 3 10 20 Jellyfish.png Ice.png Twigs.png
Monster Lasagna.png Lasagna Thịt Quái -20 +37.5 -20 6 10 10 Monster Foods.png×2.0 Không Twigs.png
Monster Tartare.png Thịt Quái Xốt Tacte Shipwrecked icon.png +3 +37.5 +10 10 20 30 Monster Foods.png×2.0 Eggs.png×1.0

Vegetables.png×0.5

Nấu trong Portable Crock Pot.png
Monster Tartare.png Thịt Quái Xốt Tacte Don't Starve Together icon.png -20 +62.5 -20 10 10 30 Monster Foods.png×2.0 Nấu trong Portable Crock Pot.png
Không Twigs.png

Placeholder.png Bên lề

  • Có một Phẩm Quái khác gọi là Tiệc Chết Chóc. Nó đã bị xóa khỏi trò chơi, nhưng nó vẫn có thể spawn bằng cách sử dụng mã DebugSpawn của nó. Ăn nó sẽ ngay lập tức đưa sức khỏe của nhân vật về 0, mặc dù nó hoạt động như một Phẩm Quái thông thường cho Lợn.
  • Sứa là một loại Phẩm Quái kỳ cục vì nó không là giảm máu hay tinh thần của người chơi, kể cả khi ăn sống. Tuy nhiên nó vẫn được coi là Phẩm Quá trong Nồi Hầm.
  • Đật hơn 2 Phẩm Quái vào Nồi Hầm thường sẽ cho ra Lasagna Thịt Quái, vì nó có độ ưu tiên cao. Nhưng khi nấu Surf 'n' Turf (Shipwrecked icon.png) Số lượng Phẩm Quái có thể cho vào là không giới hạn, điều này là do Surf 'n' Turf có độ ưu tiên cao hơn cả Lasagna Thịt Quái. Điều này có nghĩa là nguoiwf chơ có thể sử dụng cả 3 Phẩm Quái để nấu Surf 'n' Turf tuy nhiên chỉ có thể có 2 Thịt Quái do yêu cầu về công thức.