Lasagna Thịt Quái

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Monster Lasagna)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Sự xấu xa được nấu chín thì vẫn là xấu, kể cả khi nó được làm thành lasagna đi chăng nữa.

–Wendy

Lasagna Thịt Quái là Thực Phẩm được nấu từ Nồi Hầm khi dùng ít nhất 2 Phẩm Quái. Cần 10 giây để hoàn thành.

Thêm Cành Cây sẽ tạo ra Dịch Ướt, trừ khi cho thêm cùng Trứng Chân Cao hoặc Lươn sống sẽ tạo ra Trứng Thịt Xông KhóiCá Que tương ứng.

Giống như những Phẩm Quái khác, nó hồi lại Sức Đói, nhưng lại làm giảm MáuTinh Thần. Webber sẽ không bị ảnh hưởng bởi hình phạt trừ Máu và Tinh Thần khi ăn nó.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Monster Food Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Twigs.pngMoleworm.png

Icon Science.png Công thức

Monster Foods.png

×(2)

Filler.png

×(2)

Crock Pot.png
Monster Lasagna.png

Ví dụ

Monster Meats.png

×(3)

Monster Meats.png
Crock Pot.png
Monster Lasagna.png
Monster Meats.png
Durians.png
Berry.png

×(2)

Crock Pot.png
Monster Lasagna.png
Monster Meats.png
Durians.png
Berry.png
Morsels.png
Crock Pot.png
Monster Lasagna.png
Monster Meats.png

×(2)

Egg.png

×(2)

Crock Pot.png
Monster Lasagna.png
50% tạo ra Trứng Thịt Xông Khói
Monster Meats.png
Durians.png
Mandrake.png
Berry.png
Crock Pot.png
Monster Lasagna.png
50% tạo ra Súp Nhân Sâm

Icon Tools.png Sử dụng

Monster Lasagna.png
Pig Icon.png
Manure.png

Placeholder.png Bên lề

Monster Lasagna (Pig Fiesta).png
  • Trong sự kiện Lễ Hội Heo của Hamlet DLC, Lasnaga Thịt Quái có vẻ ngoài hợp với lễ hội hơn.