Kẹo Bơ Cứng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wurt Portrait.png
MMMMMMMM! ITH THO CHEWY!

Wurt

Kẹo Bơ Cứng (Taffy)Thực Phẩm được nấu từ Nồi Hầm khi dùng 3 Đồ Ngọt. Cần 40 giây để hoàn thành.

Thêm Phẩm Thịt sẽ tạo ra Bánh Cốm Mật Ong, nhưng nếu dùng 3 Bánh Mật thì tạo ra Thịt Viên. Thêm 1 Bí Ngô có thể tạo ra Bánh Quy Bí Ngô.

Trong Don't Starve Together, Kẹo Bơ Cứng được dán nhãn "Bánh Kẹo (Goodies)", do đó Wigfrid có thể ăn được. Nó cũng là đồ ăn yêu thích của Wanda và sẽ hồi thêm 15 HungerMeter.png và không trừ HealthMeter.png khi ăn.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Sweetener.png
  • Ngoại trừ: Meats Crock Pot.png

TabScience.png Công thức

Sweetener.png

×3.0

Filler.png
Crock Pot.png
Taffy.png

Ví dụ

Honey.png
Honey.png
Honey.png
Twigs.png
Crock Pot.png
Taffy.png
Prototype.png Một cách tối ưu để chuẩn bị Kẹo Bơ Cứng
Honey.png
Honey.png
Honey.png
Honey.png
Crock Pot.png
Taffy.png
Honeycomb.png
Honeycomb.png
Honeycomb.png
Berry.png
Crock Pot.png
Taffy.png
Sweetener.png
Sweetener.png
Sweetener.png
Mandrake.png
Crock Pot.png
Taffy.png
50% tạo ra Súp Nhân Sâm
Sweetener.png
Sweetener.png
Sweetener.png
Pumpkins.png
Crock Pot.png
Taffy.png
50% tạo ra Bánh Quy Bí Ngô.
Honey.png
Honey.png
Honey.png
Ice.png
Crock Pot.png
Taffy.png
Reign of Giants icon.png
Royal Jelly.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Crock Pot.png
Taffy.png
Don't Starve Together icon.png

Icon Tools.png Sử dụng

Taffy.png
Pig Icon.png
Manure.png
Taffy.png
Glommer's Goop.png
Rock Den.png
Glomglom.png
Don't Starve Together icon.png

Prototype.png Mẹo

  • Đối với những người chơi có nguồn Mật Ong dồi dào, Kẹo Bơ Cứng có thể là một phương pháp khả thi để tăng Tinh Thần, vì giảm Máu từ kẹo có thể bị vô hiệu hóa bằng cách ăn Mật ong. Với 4 Mật Ong và 1 Cành Cây, người chơi có thể khôi phục tổng cộng 0 HealthMeter.png, 34 HungerMeter.png và 15 SanityMeter.png theo cách này.

Placeholder.png Bên lề

  • Kẹo Bơ Cứng được thêm vào từ bản cập nhật Insanity!.

Blueprint.png Thư viện ảnh