Bánh Dẻo

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
Hehe. It makes our tummy jiggle.

Webber

Bánh Dẻo là một món ăn nấu trong Nồi Hầm độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó yêu cầu 1 Sên Dẻo sống hoặc nấu chín và ít nhất 1 Đồ Ngọt. Phụ gia không thể là Phẩm Thịt. Có thể dùng phụ gia là Cành Con.

Bánh Dẻo là một trong những loại thức ăn hồi nhiều Sức Đói nhất, ngang bằng Thịt HầmSúp Nhân Sâm. Nó hồi lại 150 Sức Đói khi ăn nhưng phải trả giá bằng 3 Máu và 5 Tinh Thần.

Nguyên liệu yêu cầu

  • Yêu cầu: Gummy Slug.png Cooked Gummy Slug.png
  • Yêu cầu: Sweetener.png
  • Ngoại trừ: Meats Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Mandrake.png

Icon Science.png Công thức

Gummy Slug.png
Sweetener.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Gummy Cake.png

Ví dụ

Gummy Slug.png
Honey.png
Twigs.png
Twigs.png
Crock Pot.png
Gummy Cake.png
Gummy Slug.png
Gummy Slug.png
Gummy Slug.png
Honeycomb.png
Crock Pot.png
Gummy Cake.png
Cooked Gummy Slug.png
Honey.png
Radish.png
Berries.png
Crock Pot.png
Gummy Cake.png

Placeholder.png Bên lề

Gummy Cake (Pig Fiesta).png
  • Trong sự kiện Lễ Hội Heo, Bánh Dẻo có vẻ ngoài hợp với lễ hội hơn.