Bí Ngô

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Định hướng: ItemsFoodFarmablesVegetables

Wendy Portrait.png
It's as big as the hole where my heart was.

Wendy, when examining a Pumpkin.

Bí Ngô (Pumpkin) là loại Rau Quả ít phổ biến, trồng được trên Ruộng với tỉ lệ 11.6% khi gieo Hạt Giống hoặc dùng Hạt Bí Ngô. Có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều món nấu, điển hình là Bánh Quy Bí Ngô. Mỗi con Chim trong Lồng Chim ăn 1 Bí Ngô nhả ra từ 1-2 Hạt Bí Ngô và cùng với 50% rơi ra một Hạt Giống thông thường. Còn trong Don't Starve Together sẽ luôn nhận được 1 Hạt Bí Ngô. Có thể kết hợp với Đom Đóm (bắt bằng vợt) để tạo thành Đèn Bí Ngô.

Bí Ngô Nóng

Wilson Portrait.png
How did it not turn into a pie?

Wilson, when examining a Hot Pumpkin.

Bí Ngô Nóng (Hot Pumpkin) là Thực Phẩm rau quả thu được sau khi nướng bí ngô trên Lửa TrạiLò Lửa hoặc Sao Lùn. Tăng hơn gấp đôi máu so với ăn sống. Dùng làm nguyên liệu cho nhiều món nấu.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Bí Ngô có thể mua ở Tiệm Tạp Hóa với giá 3 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Bí Ngô dùng để chế tạo Bù Nhìn Thân Thiện.


Icon Tools.png Sử dụng

Pumpkin.png
Fire Pit.png
Hot Pumpkin.png
Pumpkin.png
Birdcage.png
Pumpkin Seeds.png
Pumpkin.png
Birdcage.png
Sharp Seeds.png
Don't Starve Together icon.png
Pumpkins.png
Pig Icon.png
Manure.png
Pumpkin.png
Fireflies.png
Alchemy Engine.png
Pumpkin Lantern.png
Pumpkin.png
Boards.png
Boards.png
Boards.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Science Machine.png
Friendly Scarecrow.png
Don't Starve Together icon.png

Icon Science.png Công thức

Pumpkins.png
Sweetener.png
Sweetener.png
Filler.png
Crock Pot.png
Pumpkin Cookie.png