Cá Thối

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Spoiled Fish Morsel)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
I think it's time to throw this out.

Woodie

Cá Thối (Spoiled Fish ) là một Vật Dụng xuất hiện trong DLC Shipwrecked. Cá Nhám Chó ChếtCá Kiếm Chết sẽ biến thành Cá Thối thay vì Thối nếu như để chúng hỏng. Cũng có thể kiếm một cái từ một Lưới Rà. Cho Packim Baggims ăn một Cá Nhám Chó Chết hay một Cá Kiếm Chết sẽ khiến nó nhổ ra một Cá Thối. Cá Thối có thể đập để lấy 2 Mảnh Xương.

Trong Hamlet DLC, Cá Thối rơi ra khi giết chết Pugalisk.

Don't Starve Together icon.pngDon't Starve Together

Wolfgang Portrait.png
Is good no more.

Wolfgang

Cá Thối (Spoiled Fish) được thêm vào Don't Starve Together trong bản cập nhật Return of Them Hook, Line, and Inker. Một Cá Thối sẽ thu được từ Cá Sống hoặc Lươn khi đã hỏng.

Cá Thối có tất cả các thuộc tính của Đồ Thối, chẳng hạn như Lương Thực, Phân BónNhiên Liệu. Ngoài ra, chúng có thể được đập để lấy 1 Thối và 1 Mảnh Xương.

Cá Thối dẫn tới sự mất tinh thần cho Wurt.


Miếng Cá Thối

Miếng Cá Thối (Spoiled Fish Morsel) được thêm vào Don't Starve Together trong bản cập nhật Return of Them. Một Miếng Cá Thối thu được từ Thịt Cá Nhỏ khi đã hỏng.

Miếng Cá Thối có tất cả các thuộc tính của Thối, chẳng hạn như Lương Thực, Phân BónNhiên Liệu. Ngoài ra, chúng có thể được đập để có được Thối với 50% cơ hội hoặc Mảnh Xương với 50% cơ hội.

Prototype.png Mẹo

  • Trong Shipwrecked, Mảnh Xương chỉ gộp đến 20, nhưng Cá Thối gộp đến 40 và mỗi cái đập ra được hai Mảnh Xương. Điều này khiến hiệu quả hơn khi lưu trữ Cá Thối thay vì Mảnh Xương.

Placeholder.png Bên lề

  • Trước khi có bản cập nhật Reap What You Sow cá thối có 50% cơ hội ra đồ thối hoặc 50% cơ hội ra mảnh xương, Thịt Cá Nhỏ bị hỏng có 75% cơ hội ra đồ thối hoặc mảnh xương với 25% cơ hội