Hoa Tang

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Mourning Glory)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wortox Portrait.png
What a fetching phantom flower.

Wortox

Hoa Tang (Mourning Glory) là một Vật Dụng độc quyền cho Don't Starve Together. Nó là nguyên liệu được yêu cầu để chế tạo Thần Dược Ma QuỷBông Hoa của Abigail khi chơi Wendy.

Hoa Tang rơi ra từ Tiểu Hồn Ma khi được hỗ trợ bởi Wendy. Mỗi Tiểu Hồn Ma cung cấp tổng cộng khoảng 5-8 đóa Hoa Tang mỗi lần được giúp đỡ, chênh lệch này phụ thuộc vào số Đồ Chơi Thất Lạc nó tìm được.

Icon Tools.png Công dụng

Mourning Glory.png
Nightmare Fuel.png
Interface arrow right.png
Abigail's Flower DST.png
Wendy Portrait.png
Mourning Glory.png
Spider Gland.png
Interface arrow right.png
Revenant Restorative.png
Wendy Portrait.png
Mourning Glory.png
Log.png
Interface arrow right.png
Unyielding Draught.png
Wendy Portrait.png
Mourning Glory.png
Honey.png
Interface arrow right.png
Vigor Mortis.png
Wendy Portrait.png
Mourning Glory.png
Mourning Glory.png
Mourning Glory.png
Stinger.png
Interface arrow right.png
Nightshade Nostrum.png
Wendy Portrait.png
Mourning Glory.png
Mourning Glory.png
Mourning Glory.png
Living Log.png
Interface arrow right.png
Distilled Vengeance.png
Wendy Portrait.png
Mourning Glory.png
Mourning Glory.png
Mourning Glory.png
Telltale Heart.png
Interface arrow right.png
Spectral Cure-All.png
Wendy Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Hoa Trang được giới thiệu trong Cập nhật nhân vật Wendy như là một phần của việc đại tu nhân vật cho Don't Starve Together.
  • Lời thoại của Wolfgang về Hoa Tang gần giống lời thoại của Webber về Cổng Hoa.