Bản Đồ Thổ Phỉ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wormwood Portrait.png
Where's stuff?

Wormwood


Bản Đồ Thổ PhỉVật Dụng độc quyền cho Hamlet DLC rơi ra bởi Lợn Mặt Nạ sau khi chết. Nếu người chơi đọc nó, một dấu X đỏ sẽ xuất hiện trên Bản Đồ thế giới của họ cho biết vị trí của Trại Cướp Mật.

Khi đi tới Trại Cướp Mật, cần xúc nó lên. Nó sẽ rơi ra 2 Lông Công Cắt và một Rương có chứa các vật phẩm hiếm/có giá trị, như Lương Thực, Vàng, Giáp.

Placeholder.png Bên lề

  • Bản Đồ Thổ Phỉ hoạt động giống với Lời Nhắn Trong Chai của Shipwrecked DLC.
  • Không thể đọc một Bản Đồ Thổ Phỉ khi đang trong một căn nhà. Nếu người chơi cố gắng làm điều đó, bản đồ sẽ mở nhưng không có dấu X nào xuất hiện cả. Tuy nhiên, khi người chơi ra khỏi đó, dấu X sẽ có trên bản đồ.
  • Nếu người chơi dùng lệnh Console để spawn một Bản Đồ Thổ Phỉ, nó sẽ không thể đọc được, và sẽ biến mất khỏi hành trang của người chơi khi thử đọc.

Blueprint.png Thư viện ảnh