Nọc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Stinger)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
It would really sting to not have a use for this.

Warly

Nọc là vật dụng thường rớt ra từ Ong hay Ong Sát Thủ. Là nguyên liệu tạo nên Tiêu Mê.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Reign of Giants DLC, Nọc có thể thu được khi gỡ Cây Cỏ Lăn.

Trong Shipwrecked DLC, Nọc có thể dùng để chế Bộ Sửa Thuyền.

Trong Hamlet DLC, Nọc có khả năng rơi ra từ Bọ Cạp. Được dùng để chế tạo Bẫy Mâm Xôi của Wormwood.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Nọc dùng để chế tạo Đạn Tăng LựcVán Sửa Thuyền. Nọc giờ đây cũng có thể bắt lửa và cháy.

Icon Tools.png Sử dụng

Stinger.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Jet Feather.png
Science Machine.png
Sleep Dart.png
Stinger.png
Stinger.png
Rope.png
Rope.png
Boards.png
Boards.png
Science Machine.png
Boat Repair Kit.png
Shipwrecked icon.png
Stinger.png
Living Log.png
Interface arrow right.png
Bramble Trap.png
Hamlet icon.pngWormwood Portrait.png
Stinger.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Stinger.png
Pig Hunter.png
Oinc.png

×5

Hamlet icon.png
Stinger.png
Nitre.png
Nitre.png
Rot.png

×8

Alchemy Engine.png
Booster Shot.png
Don't Starve Together icon.png
Stinger.png
Stinger.png
Boards.png
Think Tank.png
Boat Patch.png
Don't Starve Together icon.png
Stinger.png
Mourning Glory.png
Mourning Glory.png
Mourning Glory.png
Interface arrow right.png
Nightshade Nostrum.png
DST icon.pngWendy Portrait.png
Stinger.png
Cookie Cutter Shell.png
Advert.png
Stupefying Lure.png
DST icon.png