Vụn Vải Bóng Đêm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Dark Tatters)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Hamlet icon.png Don't Starve Together icon.png

Wendy Portrait.png
Remnant of a doomsayer.

Wendy

Vụn Vải Bóng Đêm (Dark Tatters)Vật Dụng độc quyền cho Hamlet DLC và Don't Starve Together. Chúng chỉ thu thập được từ duy nhất Sứ Giả Cổ Đại và chỉ được sử dụng để chế tạo Áo Choàng Lốc XoáyCòi Chim Ma Quái.

Vụn Vải Bóng Đêm cũng có thể hồi lại 100% độ bền của Áo Choàng Lóc Xoáy.


Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Wolfgang Portrait.png
Scary little rags.

Wolfgang

Trong Don't Starve Together, Vụn Vải Bóng Đêm có thể sử dụng để tạo nên những Trang Bị Hư Không ở Trạm Chế Tạo Bóng Đêm. 4 Mảnh Trang Bị Hư Không bao gồm, Dù Bóng Đêm, Mũ Trùm Hư Không, Áo Choàng Hư KhôngLưỡi Hái Bóng Đêm. Chúng có được bằng cách đánh bại bất kỳ một trong ba Quái Mực sinh ra từ Khe Nứt Ác Mộng.

Icon Tools.png Công dụng

Hamlet

Dark Tatters.png

×5

Night Armor.png
Blueprint.png
Vortex Cloak.png
Bird Whistle.png
Dark Tatters.png
Dark Tatters.png
Hogus Porkusator.png
Nightmarish Bird Whistle.png


DST

Pure Horror.png

×5

Dark Tatters DST.png
Shadowcraft Plinth.png
Umbralla.png
Pure Horror.png
Pure Horror.png
Pure Horror.png
Dark Tatters DST.png
Shadowcraft Plinth.png
Shadow Reaper.png
Pure Horror.png

×4

Dark Tatters DST.png

×4

Shadowcraft Plinth.png
Void Robe.png
Pure Horror.png

×4

Dark Tatters DST.png
Dark Tatters DST.png
Shadowcraft Plinth.png
Void Cowl.png

Blueprint.png Thư viện ảnh