Bản Thảo

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bản Thảo)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


WX-78 Portrait.png
KNOWLEDGE WAITING TO BE ABSORBED

WX-78

Bản Thảo (Blueprint) giúp người chơi có được quyền tạo mẫu một vật dụng thay vì phải nguyên mẫu nó trước. Ngoài ra giúp tăng 15 SanityMeter.png. Về bản chất bản thảo không giúp người chơi tạo ra vật dụng.

Tìm được Bản Thảo ở các Bộ Vá hoặc mỗi khi bắt đầu thế giới ở Chế độ Phiêu Lưu. Người chơi có thể thấy nhiều hơn một Bản Thảo cùng mở khóa một công thức, và mỗi khi sử dụng đều làm tăng Tinh Thần, kể cả khi người chơi đã từng học công thức trước đó.

Có nhiều lệnh khác nhau tương ứng với từng vật dụng nhân tạo trong các trò chơi. Ví dụ để có một Bản Thảo cho Giáo, gõ:

DebugSpawn("spear_blueprint")

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Bản Thảo có thể thu thập thông qua việc gỡ Cây Cỏ Lăn trong Chế Độ Sandbox. Nó có thể tìm thấy những vật phẩm trong Thẻ Cổ Xưa, tuy nhiên những vật phẩm trong thẻ này cần ở gần 1 Đài Giả Khoa Cổ Đại hoàn chỉnh để chế tạo. Những Bản Thảo của vật phẩm trong thẻ này cũng sẽ không giúp bạn tăng Tinh Thần. Bản Thảo của Chuông Cổ chỉ có thể thu thập thông qua việc đập Tượng Glommer.

Trong Shipwrecked DLC, Bản Thảo có thể thu thập trong những rương kho báu của Điểm Đánh Dấu X.

Trong Hamlet DLC, Bản Thảo của Áo Choàng Lốc XoáyHiện Vật Sống chỉ có thể thu thập thông qua Sứ Giả Cổ ĐạiKhổng Lồ Sắt.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Winona Portrait.png
Progress on paper!

Winona, when examining a Rare Blueprint.

Trong Don't Starve Together, Bản Thảo cho công thức đã được mở khóa sẽ không thể học lại lần thứ 2.

Trong bản cập nhật A New Reign, Những Bản Thảo hiếm được giới thiệu để mở khóa những công thức mà bạn sẽ không thể học được bằng bất kỳ cách nào khác. Nhiều Bản Thảo trong số chúng rơi ra từ những Quái Trùm, khuyến khích người chơi chiến đấu với chúng. Nói chúng, những công thức rơi ra từ Trùm là độc nhất.

Những nguồn Bản Thảo hiếm khác gồm Bàn Hoa Ác Mộng ( cho Bàn Hoa), Túi Nhàu Nát ( cho Kính Bảo Hộ Thời Trang, Kính Chắn BụiChậu Cây Mọng Nước), Rương CổTúi Chiến Lợi Phẩm (cho bất cứ loại Bản Thảo hiếm nào).

Dưới đây là bảng danh sách của toàn bộ Bản Thảo hiếm. Trừ những trường hợp được giải thích rõ, nếu đó là 1 Mob, cần tiêu diệt nó để thu thập Bản Thảo.

Đối tượng/Mob Công thức Bản Thảo
Ancient Chest.png Relic Chair.png Relic Table.png Relic Vase.png Relic Plate.png Relic Bowl.png Relic Chipbowl.png
Antlion.png The Lazy Deserter.png,Turf-Raiser Helm.png (cũng có được khi đưa Beach Toy.png)
Bee Queen.png Bundling Wrap.png
Dragonfly.png Scaled Furnace.png
Crab King.png Strident Trident.png
Oasis Lake.png (Crumpled Package.png Fishing Rod.png) Desert Goggles.png
Stagehand.png (Hammer.png) End Table.png
Toadstool.png / Misery Toadstool.png Mushlight.png Glowcap.png Blue Funcap.png Red Funcap.png Green Funcap.png

Napsack.png (chỉ Misery Toadstool.png)

Crabby Hermit.png (Empty Bottle (DST).png) Shell Beach Turf.png Pinchin' Winch.png
Queen of Moon Quay Build.png (Cave Bananas.png) Cannon Kit.png Cannonball.png Dock Kit.png Dock Piling.png Moon Quay Beach Turf.png
Pirate stash.png (Shovel.png) Moon Quay Pirate Banner.png Polly Roger's Hat.png
Distilled Knowledge.png(Fountain of Knowledge.png) Terra Firma Tamper.png Ancient Stonework.png
Distilled Knowledge.png(Fountain of Knowledge B.png) Astral Detector.png
Distilled Knowledge.png(Fountain of Knowledge C.png) Collected Dust.png
Grainy Transmission.png Astroggles.png Lunar Siphonator .png
Loot Stash.png (Klaus.png) 50% cho 1 trong số Scaled Furnace.png, Red Funcap.png, Green Funcap.png, Blue Funcap.png, Glowcap.png,

Mushlight.png, The Lazy Deserter.png, Bundling Wrap.png, Strident Trident.png

Ancient Pseudoscience Filter.png(Imitation Ruins Turf Blueprints.png) Imitation Ancient Brickwork.pngImitation Ancient Flooring.pngImitation Ancient Tilework.png
Ancient Pseudoscience Filter.png(Ruins Turf Blueprints.png) Ancient Brickwork.pngAncient Flooring.pngAncient Tilework.png
Nightmare Werepig.png Dreadstone Helm.pngDreadstone Armor.png

Placeholder.png Bên lề

  • Nếu người chơi dùng câu lệnh tạo ra mọi bản thảo có thể, một bản thảo bất kỳ sau này sẽ có tên là "MISSING NAME".

Blueprint.png Thư viện ảnh