Tổ Gà Lôi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Thundernest)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
The home of Thor's bird.

Wigfrid

Tổ Gà Lôi là một Kiến Trúc tự sản trong Hamlet DLC. Nó thường được thấy ở quần xã Vùng Sơn Màu với một Gà Lôi ngồi ở bên trên giống như đang ấp nó. 

Nếu người chơi lại gần, Gà Lôi sẽ phóng ra 3 tia sét, đánh vào người chơi hoặc đốt cháy mọi Cây hoặc Cây Củ Dại ở gần đó. Gà Lôi sau đó sẽ chạy trốn khỏi tổ, cho phép người chơi lấy Quặng Sắt khỏi đó. 

Nếu Gà Lôi bị giết, nó sẽ xuất hiện lại sau 5 ngày nhưng quặng sắt ở trong tổ sẽ không tái tạo.