Tiêu Thạch Kết Tinh

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Nitre Formation)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền:  Don't Starve Together icon.png

Woodie Portrait.png
Guess that rain wasn't all bad, eh?

Woodie

Tiêu Thạch Kết TInh (Nitre Formation) là một đối tượng tự sản trong Don't Starve Together tới từ Ao xanh (đặc trưng bởi màu sắc, địa y và Lươn) trong Hang Động như là một kết quả của Mưa Axit. Quá trình này làm ao bị đóng cứng và khiến người chơi không thể sử dụng Cần Câu trên đó cho đến kết tinh bị phá hủy. Nếu khai thác, kết tinh sẽ rơi ra 3-4 Tiêu Thạch.

Blueprint.png Thư viện ảnh