Trứng Bồ Câu Rồng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Dragoon Egg)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trứng Bồ Câu Rồng là những thiên thạch rơi từ trên trời khi Núi Lửa phun tròa xảy ra trong suốt Mùa Khô hay khi sử dụng Gậy Núi Lửa trong DLC Shipwrecked.

Một cú trực tiếp từ một Trứng Bồ Câu Rồng sẽ gây 300 sát thương. Khi chúng roi xuống Biển, chúng sẽ chìm và tạo ra Sóng Lớn. Khi va chạm trên đất liền, chúng sẽ phá hủy mọi Vật DụngKiến Trúc chúng rơi trúng, và đốt cháy những vật dụng quanh điểm va chạm. Khi chạm đất, chúng có 50% tỉ lệ tạo ra một Hồ Dung Nham, và 25% cơ hội còn nguyên vẹn, nếu không thì chúng sẽ bị phá hủy.

Trứng Bồ Câu Rồng còn nguyên sẽ nở thành Bồ Câu Rồng sau 120 giây, nếu để chúng lại một mình. Chúng cũng có thể khai khoáng để kiếm 1 Đá Lửa và 1 Đá, mà sẽ ngăn không để Trứng nở.