Cỏ Dại

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Fire Nettles)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cỏ Dại (Weeds) là những đối tượng độc quyền của Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhập Reap What You Sow. Chúng gây trở ngại cho việc trồng trọt Cây Nông Nghiệp, tuy nhiên chúng vẫn đem lại một số lợi ích nhất định. Cỏ Dại có thể được đào đi bằng Xẻng.

Phân bố

Có 4 loại Cỏ Dại: Hoa Lưu Ly (Forget-Me-Lots), Tầm Ma Lửa (Fire Nettles), Cỏ Thìa Lìa (Tillweed)Bìm Bịp Đất (Spiny Bindweed). Một Hạt Giống bình thường được trồng có 20% cơ hội phát triển thành cỏ dại, trong đó 77% trở thành Hoa Lưu Ly và 7.7% trở thành Tầm Ma Lửa, Cỏ Thìa Lìa và Bìm Bịp Đất.

Khi bắt đầu Mùa Xuân, mỗi ô Đất Thổ Nhưỡng có 15% cơ hội mọc lên 1 cỏ dại. Cỏ dại sẽ xuất hiện ngẫu hiên vào khoảng thời gian phần tư đầu mùa. Quá trình tương tự xảy ra vào Mùa Thu với 5% cơ hội.

Ở giai đoạn cuối cùng, sau 6 tới 8 ngày (3 tới 5 với Hoa Lưu Ly), cỏ dại sẽ tạo ra thêm cỏ dại mới cùng loại trong bán kính 1,5 tới 10 đơn vị với sự ưu tiên dành cho mô đất ruộng. Sau đó, mỗi 12 tới 14 ngày (6 tới 8 với Hoa Lưu Ly), cỏ dại sẽ cố gắng lây lan thêm.

Ruồi Ăn Trái sẽ trồng cỏ dại mới trên tất cả đất thổ nhưỡng không được sử dụng trong tầm nhìn của chúng.

Phát triển

Tầm Ma Lửa, Cỏ Thìa Lìa và Bìm Bịp đất có 3 giai đoạn phát triển. Hoa Lưu Ly có thêm một giai đoạn bổ sung.

Giai đoạn (ngày)
Thực vật Spiny Bindweed.png Tillweed.png Fire Nettles.png Forget-Me-Lots Plant.png
Hạt giống 0.75 - 1
Nhỏ 1.2 - 1.8 0.6 - 0.9
Trung bình 0.8 - 1.2 0.6 - 0.9
Đầy đủ Mãi mãi 0.8 - 1.2
Tàn - Mãi mãi

Ở giai đoạn đầy đủ, Tầm Ma Lửa, Cỏ Thìa Lìa và Hoa Lưu Ly có thể thu hoạch. Nếu không chúng sẽ trở lại thời điểm đầu của giai đoạn nhỏ và phát triển trở lại. Nếu Hoa Lưu Ly phát triển tới giai đoạn tàn, nó sẽ không có gì để thu hoạch.

Thời gian sinh trưởng của cỏ dại không bị ảnh hưởng bởi mùa hay Chất Dinh Dưỡng. Cỏ dại tiêu thụ 2 trong số mỗi chất dinh dưỡng ở mỗi giai đoạn phát triển của chúng và không tạo ra chất dinh dưỡng nào để đổi lại.

Thực vật Tên Tài nguyên Chất Dinh Dưỡng Tỉ lệ tiêu thụ nước
Thuốc tăng trưởng Phân trộn Phân chuồng
Forget-Me-Lots Plant.png Hoa Lưu Ly Forget-Me-Lots.png -2 -2 -2 0.75%
Fire Nettles.png Tầm Ma Lửa Fire Nettle Fronds.png -2 -2 -2 2%
Tillweed.png Cỏ Thìa Lìa Tillweeds.png -2 -2 -2 2%
Spiny Bindweed.png Bìm Bịp Đất - -2 -2 -2 2%

Cỏ Dại

Hoa Lưu Ly

With their pleasant, relaxing scent, it's often difficult to remember they're weeds.

–W

Khi một Hoa Lưu Ly (Forget-Me-Lots) bị đào lên, một khả năng sẽ có một Hoa Lưu Ly mới mọc lại ở gần mô đất cũ sau 2 tới 5 ngày. Cơ hội tùy thuộc vào số lượng Hoa Lưu Ly khác hiện diện. 75% tái tạo nếu đứng một mình, 50% nếu có 1 cây khác trong bán kính 3 ô, 25% nếu có 2 cây khác, 0% nếu nhiều hơn hoặc bằng 3.

Tầm Ma Lửa

These nettles spread through a garden like wildfire, and carry a burning toxin.

–W

Một người chơi tác động tới Tầm Ma Lửa (Fire Nettles) sẽ nhận 6 sát thương và nhiệt độ cơ thể sẽ tăng thêm 60° trong vòng 1 phút, khiến cho họ bị Quá Nhiệt. Wormwood miễn nhiễm với hiệu ứng này.

Cỏ Thìa Lìa

An irritatingly stubborn weed that requires garden tools to remove entirely.

–W

Cỏ Thìa Lìa (Tillweed) tạo ra một Ụ Sỏi Vườn mới mỗi 0.75 tới 1 ngày. Nó có thể tạo ra tới 5 ụ sỏi trong một bán kính 5 đơn vị xung quanh cây trồng.

Bìm Bịp Đất

An aggressive, invasive species that will invade your own space when provoked.

–W

Bìm Bịp Đất (Spiny Bindweed) bảo vệ toàn bộ thực vật trong bán kính 2.5 ô. Khi người chơi thu hoạch một cây trồng được bảo vệ, Rễ Ràng Buộc (Binding Roots) sẽ bẫy người chơi. Rễ Ràng Buộc và 40 máu, gây 10 sát thương và sẽ nhốt người chơi tới khi bị phá hủy.