Giàn Giáo Cột Trụ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Reinforced Support Pillar)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Trụ Đá Gia Cố

Trụ Đá Gia Cố (Reinforced Support Pillars) dùng để gia cố một khu vực xung quanh hang động, ngăn cho những vật thể rơi xuống trong trận động đất. Ban đầu, bạn cần chế tạo Giàn Giáo Cột Trụ trước, sau đó đặt 40 Đá vào bên trong. Nếu cây cột bị hư hại thì lượng máu của nó có thể phục hồi bằng cách bố sung những viên đá còn thiếu. Ngoài ra, sau khi mở ra, Vết Nứt Bóng Đêm cũng sẽ bảo vệ bạn khỏi những vật thể rơi xuống từ trận động đất.


Trụ Đá Kinh Hoàng Gia Cố

Trụ Đá Kinh Hoàng Gia Cố (Reinforced Dreadstone Pillars) dùng để gia cố một khu vực xung quanh hang động, ngăn cho những vật thể rơi xuống trong trận động đất. Ban đầu, bạn cần chế tạo Giàn Giáo Cột Trụ trước, sau đó đặt 40 Đá Kinh Hoàng vào bên trong. Nếu cây cột bị hư hại thì lượng máu của nó có thể phục hồi bằng cách bố sung những viên đá còn thiếu. Ngoài ra, sau khi mở ra, Vết Nứt Bóng Đêm cúng sẽ bảo vệ bạn khỏi những vật thể rơi xuống từ trận động đất. Khác với Trụ Đá Gia Cố, Trụ Đá Kinh Hoàng có khả năng tự động sửa chữa.


Placeholder.png Bên lề

  • Trước cập nhật 567776, hai loại trụ đá không có model cho giai đoạn 90°, và và mô hình Trụ Giàn giáo không có đá trên sàn

Blueprint.png Thư viện ảnh