Mặt Nạ Phòng Độc

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
Out with the bad air, in with the good.

Walani

Mặt Nạ Phòng Độc là một Vật Dụng khả chế độc quyền cho Hamlet DLC. Nó được thấy trong Thẻ Trang Phục, yêu cầu 4 Lông Công Cắt, 1 Vải và 1 Da Lợn để chế tạo, một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Đeo Mặt Nạ Phòng Độc ngăn người chơi bị trúng Độc trong Quần Xã Rừng Nhiệt Đới Độc cũng như ngăn Sốt Hoa Cỏ trong Mùa Tươi Tốt Cuộn Kim Khâu sẽ sửa lại 100% độ bền của vật dụng này. Nó làm giảm Tinh Thần của người chơi đi 10 điểm mỗi phút khi đeo.

Blueprint.png Thư viện ảnh