Tổ Doydoy

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Doydoy Nest)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

A dummy is born every second.

–Willow

Tổ Doydoy là một Kiến Trúc chế được của bản mở rộng Shipwrecked. Nó cũng sinh ra khi có một cặp Doydoy. Sau khi làm thành, Trứng trong Tổ sẽ nở thành một Doydoy Nhỏ trong 2 ngày. Cần 8 Cành Cây, 2 Lông Doydoy, và 4 Phân để chế tạo và một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Trứng Doydoy có thể thu hoạch từ Tổ. Không như Chân Cao, Doydoy không đuổi theo người chơi sau khi Trứng bị lấy. Doydoys không quan tâm Tổ rỗng, và không hề có Trứng mới tự động sinh ra. Tuy nhiên, người chơi có thể đặt một Trứng Doydoy và một Tổ rỗng, mà sẽ nở sau 2 ngày. Điều này cho phép phục hồi lượng Doydoy mà chỉ cần cất giữ 4 Lông Doydoy và 2 Trứng Doydoy , ngay cả khi tất cả Doydoy bị chết hết.