Thí Nghiệm Tinh Thần

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Psychosis Experiment)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
Förtune hath smiled upön me töday!

Wigfrid, when examining a Tumblerful of Psychic Fortitude.

Thí Nghiệm Tinh Thần (Psychosis Experiment) là một tính năng dành riêng cho Sự Kiện Đêm Thiêng Liêng trong Don't Starve Together. Nó có thể pha chế khi ở gần một Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên, yêu cầu 1 Quạ và 1 Cánh Hoa Đen để chế tạo và sẽ làm người chơi mất 10 SanityMeter.png. Thí nghiệm có 66% cho ra 1 Ngụm Nghị Lực Tinh Thần (Dram of Psychic Fortitude) và 33% cho ra 1 Ly Đầy Nghị Lực Tinh Thần (Tumblerful of Psychic Fortitude).

Cả hai loại thuốc đều hồi phục Tinh Thần theo mức tiêu thụ và theo thời gian. Ngụn sẽ hồi 5 SanityMeter.png khi tiêu thụ, trong khi Ly Đầy hồi 15 SanityMeter.png khi tiêu thụ. Trong 1 phút tiếp theo, cả 2 loại thuốc hồi 1 SanityMeter.png mỗi 2 giây, phục hồi thêm tới 30 SanityMeter.png. Cả hai loại thuốc cũng có thể được sử dụng làm nhiên liệu nhóm lửa.

Placeholder.png Bên lề

  • Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên và tất cả những loại thí nghiệm pha chế ngoại trừ Thí Nghiệm Mặt Trăng được giới thiệu trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018.

Blueprint.png Thư viện ảnh