Muối Liếm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Salt Lick)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wurt Portrait.png
What you mean, "only for beefalo"?

Wurt

Muối Liếm (Salt Lick) là một kiến trúc khả chế nắm trong Thẻ Công Cụ. Cần có 2 Ván Ép và 4 Tiêu Thạch để làm và cần Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Khi hoàn thành nó sẽ giúp thu hút Bò LaiVoi Túi trong vòng 30 ô. Khi đứng gần Muối Liếm những loài vật này sẽ liếm cho đến khi cục muối biến mất. Trong khi Bò Lai đang liếm, độ thuần hóa sẽ không bị giảm theo thời gian.

Mỗi Bò Lai sẽ liếm 8 lần 1 ngày và Voi Túi 16 lần.


Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Reign of Giants DLC, Muối Liếm cũng thu hút Vôn Dương. Mỗi Vôn Dương liếm 6 lần mỗi ngày.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Muối Liếm thu hút thêm cả Hươu Không Mắt. Mỗi Hươu Không Mắt liếm 6 lần mỗi ngày.

Prototype.png Mẹo

  • Vôn Dương và Voi Túi không thể bị thuần hóa và không nghe lời người chơi cho nên giữ chúng ở gần cục muối liếm chỉ làm tốn độ bền mà không mang lại lợi ích gì.
  • Cục Muối Liếm sẽ không ngăn được việc Bò Lai ném cái yên trên người nó xuống.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh