Giấy Phép Mở Rộng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ House Expansion Permit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wheeler Portrait.png
Now I can have one room to live in, and one room for all my things.

Wheeler

Giấy Phép Mở Rộng là một Vật Dụng khả chế độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó có thể được tìm thấy trong Thẻ Cải Tạo Nhà và yêu cầu 50 Oinc để sở hữu. Nó cũng được bán ở Tòa Thị Chính với giá 50 Oinc.

Khi sử dụng Giấy Phép Mở Rộng trên một Cửa đã khóa trong Nhà Nhỏ Hẹp, người chơi sẽ được phép xây thêm một căn phòng trống liền kề. Cửa khóa trong những căn phòng khác sẽ tự động kết nối tới căn phòng mới nếu chúng nằm ở đúng hướng. Giấy Phép Mở Rộng được tiêu thụ trong quá trình này. Những phòng được xây dựng có thể được loại bỏ khỏi Nhà Nhỏ Hẹp lần nữa bằng cách sử dụng Giấy Phép Tháo Dỡ.