Gậy Tẩy Trang

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Winona Portrait.png
Is this one of Max's magic doo-hickeys?

Winona

Gậy Tẩy Trang (Clean Sweeper) là một vật phẩm độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó yêu cầu 1 Cành Cây và 4 Cánh Hoa để chế tạo. Một Cây Toàn Thường có 25% cơ hội rơi ra Gậy Tẩy Trang khi bị chặt đổ.

Nó có thể dùng để phù phép lên các vật phẩm để thay đổi Skin của chúng. Nếu bạn sử dụng nhiều phép lên cùng vật phẩm, chúng sẽ xoay quanh tất cả số skin mà người chơi đã sở hữu. Nó có độ bền vô hạn.
Bên lề