Thí Nghiệm Lưu Huỳnh

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sulfuric Experiment)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
I didn't think it was possible to make fire better.

Willow

Thí Nghiệm Lưu Huỳnh (Sulfuric Experiment) là một tính năng dành riêng cho Sự Kiện Đêm Thiêng Liêng trong Don't Starve Together. Nó có thể pha chế khi ở gần một Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên, yêu cầu 1 Than và 1 Trứng Thối để chế tạo và sẽ làm người chơi mất 10 SanityMeter.png. Thí nghiệm có 66% cho ra 1 Tinh Thể Lưu Huỳnh Vôi (Sulfuric Crystals of Lime) và 33% cho ra 1 Tinh Thể Lưu Huỳnh Diêm Tiêu (Sulfuric Crystals of Saltpeter).

Cả 2 loại thuốc này có thể dùng làm Nhiên Liệu đốt cho Lửa, cả hai đều tạo ra hiệu ứng nổ tanh tách cho đống lửa.

Placeholder.png Bên lề

  • Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên và tất cả những loại thí nghiệm pha chế ngoại trừ Thí Nghiệm Mặt Trăng được giới thiệu trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018.

Blueprint.png Thư viện ảnh