Thí Nghiệm Ươm Trồng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Arboretum Experiment)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
I hath birthed the rööt öf terrör!

Wigfrid

Thí Nghiệm Ươm Trồng (Arboretum Experiment) là một tính năng dành riêng cho Sự Kiện Đêm Thiêng Liêng trong Don't Starve Together. Nó có thể pha chế khi ở gần một Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên, yêu cầu 1 Cánh Dơi Tử Xà, 1 Gỗ Sống để chế tạo và sẽ làm người chơi mất 20 SanityMeter.png.

Thí nghiệm sẽ cho ra một Rễ Cây Toàn Thường (Totally Normal Root), thứ có thể trồng xuống đất để phát triển thành một Cây Toàn Thường non. Sau đó sẽ phát triên thành một Cây Toàn Thường và có thể dùng để treo Đồ Trang Trí Halloween. Rễ Cây Toàn Thường cũng có thể dùng nhiên liệu nhóm lửa.

Placeholder.png Bên lề

  • Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên và tất cả những loại thí nghiệm pha chế ngoại trừ Thí Nghiệm Mặt Trăng được giới thiệu trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018.
  • Thí Nghiệm Ươm Trồng là loại thí nghiệm khoa học điên duy nhất chỉ cho ra 1 kết quả.

Blueprint.png Thư viện ảnh